Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek automatisering

cd-rom voor de automatiseringspraktijk
Arnhem: PBNA, 1999
ISBN: 9062282849
UDC: (038)=004

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: CDX TA 56 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis
taal: Nederlands