Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd computerwoordenboek voor dummies

Illustrated computer dictionary for dummies
Gookin, Dan & Gookin, Sandra
Amsterdam: Addison Wesley Longman Nederland, 1998
ISBN: 9067899488
Pagina's: 318

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Gent
- Technische Universiteit Delft: (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Engels, Nederlands