Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon informatica

Lexikon der Datenverarbeitung
Brussel: Samsom, 1978
ISBN: 9065003649

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 108-MAG
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Duits, Nederlands