Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Standaard Nederlands-Frans woordenboek bankterminologie

Commissie voor Nederlandse Bankterminologie van de Belgische Vereniging der Banken, Gewestelijke Afdeling Antwerpen
Antwerpen: Standaard, 1976
ISBN: 9002135386
Pagina's: 202

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: LZ SOC.W 36a STA (niet uitleenbaar)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 336.7


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Frans, Nederlands