Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bijbels woordenboek

Stilma, Lize
Blaricum: Bigot en van Rossum, s.d.
Pagina's: 156

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Godgeleerdheid: 004541/A
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: J.230.1-stil (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: religie
taal: Nederlands