Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Boekwoorden woordenboek

rondgang door de boekenwereld
Brongers, J.A.
Amsterdam: De Buitenkant, 1996
ISBN: 9070386763
UDC: 09 <031>
Pagina's: 222

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 269
- Vrije Universiteit Amsterdam: XS.06758.x: 201-3 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Nederlands