Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bridge van A tot Z

Termen, technieken, coups en conventies van A tot Z
Hoof, A.J.C.M. Van
Utrecht: Het Spectrum, 1998
ISBN: 9027445400
Reeks: Spectrum opzoekboek

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Gent
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: menselijke behoeften , werk en vrije tijd
taal: Nederlands
register: ja