Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Videogame lexicon

Meyer, Gust De & Malliet, Steven & Verbruggen, David
Diegem: Kluwer, 2001
ISBN: 905583890X
Reeks: Mediagids : audiovisueel
Reeksnummer: 10
Pagina's: 227

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Overheidspublicaties: MEDIA/LEXICON DEME/2001
- Universiteit van Amsterdam: PSCW Bushuis Bibliotheek313: 01.21 162 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: menselijke behoeften , werk en vrije tijd
taal: Nederlands