Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Sesam lexicon van het fascisme

begrippen uit de bezettingstijd 1939-1945
Bartsch, Elisabeth & Kammer, Hilde
Baarn: Bosch en Keuning, 1986
ISBN: 9024670586
Pagina's: 191

Vindplaats(en)
- Belgisch Parlement: Z/329.18 FASC LEXI
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 928-kamm-1


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis , politieke wetenschap
taal: Nederlands
register: ja