Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Kroegwoordenschat

meer dan 1000 begrippen en citaten betreffende drank en drinkers
Riel, Paul Van
Amsterdam: Rap, 1998
ISBN: 9060055705

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2170285 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: drankentechnologie , techniek
taal: Nederlands
register: ja