Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon energiemarkt Nederland en België

Pinon, Jean-Paul
Utrecht: Lemma, 2003
ISBN: 905931042X
UDC: 620.9
Pagina's: v + 356

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: ELECTA465
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: energietechnologie , techniek
taal: Nederlands