Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon van de gedragsbiologie

Nelissen, Mark
Leuven: Garant, 1996
ISBN: 9053504990
Pagina's: 112

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2118519 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 249


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen
taal: Nederlands
register: ja