Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Oude woorden en uitdrukkingen in schepenarchief en notarisakten

Vanderhaeghe, Jan
Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 1999
Pagina's: 46

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Leuven


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: archiefwetenschap , culturele en sociale wetenschappen, kennis, recht
taal: Nederlands