Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Au restaurant en six langues

Comida en seis lenguas / Essen in sechs Sprachen / Eten in zes talen / Have dinner in six languages / Mangiare in sei lingue
Zuidweg, Peter Joh.M.
Haarlem: De Toorts, 1987
ISBN: 9060204166

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 112
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , voedseltechnologie
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans