Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma van de geschiedenis

20 eeuwen geschiedenis in 3000 termen
Utrecht: Het Spectrum, 1991
ISBN: 9027427127
UDC: 930 <03>
Reeks: Prisma-opzoekboek

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven KOHU: WDBK Ned. PRIS
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands