Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Handelswoordenboekje

Dijkstra, B.A.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1970
ISBN: 9001266215
Pagina's: 284

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Leuven


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands