Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon Nederlands-Frans, Frans-Nederlands

meer dan 2500 uitdrukkingen gebruikt in handel en administratie
Backer, H. De
Brussel: Ministerie van Onderwijs, 1989

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Hasselt


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Frans, Nederlands