Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het Europees correspondentieboek

een gids voor internationale correspondentie
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1989
ISBN: 9001309003
Pagina's: 366

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 151
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 844.5-euro


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: communicatiewetenschap en -techniek , kennis
taal: Nederlands