Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Kantlexicon: Nederlands-Frans-Engels-Duits

Lace lexicon: Dutch-French-English-German / Lexique de dentelle: Néerlandais-Français-Anglais-Allemand
Coene, Johan
Gent: Coene, 1996

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Brugge
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5063255 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , textieltechniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands