Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Kantlexicon

Nederlands-Frans-Engels-Duits : 6925 woorden en uitdrukkingen, 200 schema's & 60 fotoreprodukties
Coene, Johan
Gent: Stedelijk Textielinstituut Henri Story, 1994
Editie: 5
Pagina's: 126

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Gent
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5063255 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , textieltechniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands