Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon klassieke muziek

Rasch, Rudolf
Utrecht: Kosmos-Z&K, 1996
ISBN: 9021593122
Editie: 3
Pagina's: 352

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Leuven
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands