Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mediabegrippenlijst

Stoelinga, B.G.J.
Deventer: Kluwer BedrijfsInformatie, 1998
ISBN: 9026728816
Editie: 7
Pagina's: 153

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie
taal: Nederlands