Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het weer van A tot Z

2000 begrippen van A tot Z
Timofeeff, Peter
Utrecht: Het Spectrum, 1999
ISBN: 9027467153
UDC: 551.5
Editie: 2
Reeks: Spectrum opzoekboek
Pagina's: 258

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 551.5
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: atmosferische wetenschappen (aëronomie/meteorol.) , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands