Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma van het weer

2000 begrippen van A tot Z
Timofeeff, Peter
Utrecht: Het Spectrum, 1993
ISBN: 9027431361
Reeks: Prisma opzoekboek
Pagina's: 253

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Technische Universiteit Delft: 83614235


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: atmosferische wetenschappen (aëronomie/meteorol.) , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands