Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Spectrum muzieklexicon

Willemze, Theo
Utrecht: Het Spectrum, 1995
ISBN: 9027447330
Editie: 5
Pagina's: 631

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Leuven
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands