Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vreemde woorden in de muziek

Valk, Ton Van der
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1984
ISBN: 9001883982
Pagina's: 143

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 780.1-valk-1


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands