Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon van de muziekindustrie

Meyer, Gust De & Trappeniers, Alex
Leuven: Acco, 2003
ISBN: 9033454149
UDC: 78.07
Pagina's: 303

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Groningen
- Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, VLEKHO: 78<038> DEME


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands