Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie

Koenen, M.J. & Anrooy, F. Van
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1969
Pagina's: v + 173

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): 87 KOEN 1955


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geografie , geschiedenis , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands