Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Onderwijstermen

Nederlands-Duits, Nederlands-Engels, Nederlands-Frans
Alkmaar: Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, 2003
ISBN: 9074220363
Editie: 2
Pagina's: 56

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2241982 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Duits, Engels, Frans