Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma van de klassieke oudheid

Reimer, J.
Utrecht: Het Spectrum, 1989
ISBN: 9027423253
Reeks: Prisma pocket
Reeksnummer: 454

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Gent


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands