Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma woordenboek der klassieke oudheid

Reimer, J.
Utrecht: Het Spectrum, 1979
ISBN: 9027400288
Reeks: Prisma-boeken
Reeksnummer: 454

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Hasselt


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands