Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Idioticon van de persoonlijkheid

het karakteristieke vocabulaire van het spreken over mensen
Raad, Boele De & Doddema-Winsemius, Mien
Amsterdam: Nieuwezijds, 1997
ISBN: 9057120194
UDC: 803.93-086
Pagina's: xxviii + 173

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 I-F 002
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen
taal: Nederlands