Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Groot lexicon van eigennamen

De spelling en identificatie van 50000 namen
Röst, L. C. M.
Amsterdam: Elsevier, 1998
ISBN: 906882306X
UDC: 801.31
Reeks: Kramers lexicon
Pagina's: 796

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 I-G 001
- Technische Universiteit Eindhoven: ACY 98 GRO (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands