Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Juridisch woordenboek Nederlands-Frans: privaatrecht

Dictionnaire juridique Néerlandais-Français: droit privé
Hesseling, Gerti
Antwerpen: Kluwer, 1993
ISBN: 9062150020
UDC: 801.3
Pagina's: xxii + 513

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.03 087
- Universiteit van Amsterdam: Juridische Faculteit Bibliotheek184: W.312 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands