Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Juridisch woordenboek privaatrecht: Nederlands-Frans

Dictionnaire juridique droit privé: néerlandais-français
Hesseling, Gerti
Amsterdam: Kluwer, 1978
ISBN: 9062150020
Pagina's: xii + 513

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 347
- Universiteit van Amsterdam: Juridische Faculteit Bibliotheek184: W.312 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands