Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zakwoordenboek van de psychiatrie

Meijer, Binus & Van den Berg, Henk
Arnhem: Koninklijke PBNA, 1994
ISBN: 9062282253
Pagina's: x + 299

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2047397 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5 183


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie
taal: Nederlands