Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nieuw psychoanalytisch woordenboek

begrippen, termen, personen
Stroeken, Harry
Amsterdam: Boom, 2000
ISBN: 905352617X
Pagina's: 271

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 III 001
- Vrije Universiteit Amsterdam: QA.10971.q naslagwerken (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie
taal: Nederlands
register: ja