Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de psychologie

termen, theorieeën en verschijnselen
Reber, A.S.
Amsterdam: Bakker, 2004
ISBN: 9035126491
Editie: 10
Pagina's: 722

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie
taal: Nederlands