Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon van de psychologie

Dictionnaire de la psychologie
Sillamy, Norbert
Utrecht: Het Spectrum, 1978
ISBN: 9027407487
Reeks: Prisma-boeken
Reeksnummer: 1621

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Leuven
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GC 225/1621-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie
taal: Frans, Nederlands