Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De zorgsector van a tot z

afkortingen verklaard
Utrecht: Prismant, 2000
ISBN: 9053763856
Pagina's: 68

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 601.1-zorg


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, welzijn en hulpverlening
taal: Nederlands