Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dreisprachiges Strafrechtsvokabular

Drietalige woordenlijst van strafrechtstermen
Leliard, Jos D.M.
Antwerpen: Die Keure, 1992
ISBN: 9062005772
UDC: 343 <493>

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 200
- Universiteitsbibliotheek Maastricht: SB K 54 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Duits, Frans, Nederlands