Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma van de symbolen

historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard
Biedermann, Hans
Utrecht: Het Spectrum, 1991
ISBN: 9027424926
UDC: 003.62
Editie: 4
Reeks: Prisma-opzoekboek
Reeksnummer: 2730
Pagina's: 469

Vindplaats(en)
- Gemeentebibliotheek Utrecht: (versie van 1991)
- Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Campus Sint-Andreas: LZ 905 /BIED


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands