Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eurowoordenboek: de meest gebruikte woorden en begrippen in zes Europese talen

Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands
Goursau, Henri & Goursau, Monique
Weert: M&P, 1993
ISBN: 9065905367
Pagina's: 768

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Leuven
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 831-gour


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans