Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Taal en taalwetenschap

Appel, René
Malden: Blackwell, 2003
ISBN: 631230386
Editie: 2
Pagina's: xiv + 375

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Hasselt
- Vrije Universiteit Amsterdam: TA.20915.-


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands