Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Groot polytechnisch woordenboek Nederlands-Frans

Grand dictionnaire polytechnique Néerlandais-Français
Oxtoby, Graham
Deventer: Kluwer, 2001
ISBN: 9020123297
UDC: 801.3
Pagina's: xix + 952

Vindplaats(en)
- Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag: 640.2/groo
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.03 VI 004


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Frans, Nederlands