Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Occulte woordentolk

een handboek van oosterse en theosofische termen
Purucker, Gottfried De
Pasadena: Theosophical University, 1997
ISBN: 9070328054
Pagina's: 206

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Leuven
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 158-Depu-1


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: esoterische stromingen , religie
taal: Nederlands