Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Voetbal!

Siekmann, Rob
Utrecht: Het Spectrum, 2000
ISBN: 9027469709
Pagina's: 226

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Nederlands