Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Voetbalwoordenboek

Wijk, Jaap Van der
Utrecht: Kosmos-Z&K, 1997
ISBN: 9021592495
Pagina's: 95

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 261
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Nederlands
register: ja