Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technisch woordenboek Engels-Nederlands

S.l.: Haynes, 1998

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Hasselt


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Engels, Nederlands