Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Wijnterminologie

meer dan 1000 termen uit de wereld van de wijn
Pierik, Rudolf
Utrecht: Kosmos-Z&K, 2002
ISBN: 9021539632
Reeks: Culinaire boekerij
Pagina's: 112

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 XI 012
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: drankentechnologie , techniek
taal: Nederlands
register: ja